Taisyklės

by developeris

BILIETŲ PIRKIMO INTERNETU TAISYKLĖS

UAB „Mapa Holding“ BILIETŲ PARDAVIMO-PIRKIMO INTERNETU TAISYKLĖS

I skyrius

1.Bendrosios sąvokos Pardavėjas – UAB „Mapa Hodling“, juridinio asmens kodas: 302721308, PVM LT100006654316:, registruotos buveinės adresas: Slezevičiaus7, Vilnius (toliau – ir Bendrovė).

2.Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2)  asmuo nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą sudaryti sandorį, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

3.Bilietas – Pirkėjo įsigyjamas vienkartinis bilietas, kuris suteikia teisę pasinaudoti teikiamomis Bendrovės paslaugomis, t.y. persikelti keltu „Benas“ iš Klaipėdos pilies uosto (Danės g. 1, Klaipėda) per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) maršrutais Klaipėda – Nida, Klaipėda – Juodkrantė, Juodkrantė – Nida. Vienkartinis bilietas yra skirtas vienam keleiviui perkelti į vieną pusę.

4.Keleivis – fizinis asmuo, kuris naudojasi Vežėjo teikiamomis paslaugomis.

5.Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, turinti teisę vežti keleivius ir krovinius vidaus vandenų transporto priemone (keltu), taip pat Pardavėjas, nurodytas Taisyklių 1 punkte.

6.Interneto svetainė www.klaipedanida.lt – internetinė prieiga įsigyti elektroninį bilietą. Informacija Keleiviams apie maršrutus, taikomas kėlimosi keltais sąlygas, bilietų įsigijimą ir kt.

7.Privatumo politika  – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės. Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su Privatumo politika,  pažymėjęs varnele prie teiginio internetiniame puslapyje: „Susipažinau ir sutinku su Privatumo politika“.

II skyrius

Bendrosios nuostatos

8.UAB „Mapa Holding“ bilietų pardavimo-pirkimo internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato šalių teises, pareigas ir atsakomybę Keleiviui įsigyjant Bilietą. Taisyklės neapima ir nenustato Vežėjo taikomų keleivių vežimo sąlygų ir taisyklių. Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su bilietų pardavimo-pirkimo internetu taisyklėmis,  pažymėjęs varnele prie teiginio internetiniame puslapyje ir/arba mobilioje aplikacijoje: „Susipažinau ir sutinku su bilietų pardavimo-pirkimo taisyklėmis internetu“.

9.Pirkti Pardavėjo parduodamus bilietus internetu turi teisę tik tie Pirkėjai, kurie  apibrėžti Taisyklių 2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas, jog yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su Privatumo politika (Taisyklių 8 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti bilietus internetu.

10.Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Tvarkos redakcija įsigalioja ją paskelbus oficialioje Bendrovės interneto svetainėje: www.klaipedanida.lt.

11.Taisyklės galioja tiek, kiek jos atitinka teisės aktus. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus kuri nors  Taisyklių nuostata negalioja, kitos nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos gali būti taikomos be nuostatos, kuri pripažinta negaliojančia.

12.Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

III skyrius

Bilietų kainos, apmokėjimo ir bilieto grąžinimo tvarka

13.Bilietų kainos nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

14.Bilietų kainos yra pateikiamos pagal Bendrovės oficialų patvirtintą kainoraštį, kuris yra patalpintas https://www.klaipedanida.lt/

15.Pirkėjas internetu gali įsigyti tik šio tipo Bilietus:

15.1. Keleivis;

15.2. Keleivis su dviračiu;

15.5 Vaikams (nuo 3 metų);

15.6 Senjorų, neįgaliūjų bilietas;

16.Pirkėjas kitų tipų Bilietų (specialiojo reiso) įsigyti internetu negali. Jeigu Pirkėjas nori įsigyti kitų tipų bilietus, jis turi pasirinkti kitas UAB „Mapa Holding“ teikiamas bilietų įsigijimo galimybes (bilietų kasas) arba kreiptis el. paštu info@klaipedanida.lt.

frankincense perkamus Bilietus Pirkėjas gali atsiskaityti per elektroninio atsiskaitymo sistemą Paysera, naudojantis internetine bankininkyste arba banko kortele (bilietų kasose).

18. Pinigai už bilietus  nėra grąžintini. Gali būti tik pakeisti į kitą datą, jeigu paslaugos tiekėjas yra informuojamas prieš 7 dienas iki vygdomo reiso. 

19. Užsakymo bilietų  keitimo (administravimo mokestis) – 5 eur.

IV skyrius

Bilieto įsigijimo ir panaudojimo tvarka

19.Pirkėjas gali įsigyti bilietus internetiniame puslapyje www.klaipedanida.lt/bilietai.

20.Pirkėjas atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam  Bilietų užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

21.Pirkėjas, išsirinkęs Bilietą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

22.Atlikus mokėjimą, Pirkėjas į pirkimo metu nurodytą el. paštą gauna bilietus.

23.Pirkėjas bilietu turi pasinaudoti tik bilietų panaudojimo dieną ir nurodytu plaukimo laiku. Bilietas kitą dieną ar kitu plaukimo laiku bus laikomas nebegaliojantis.

24.Pirkėjas nupirktų bilietų grąžinimo procedūrą (Taisyklių 18 punktas) gali atlikti tik nepanaudotiems bilietams. Panaudotų bilietų grąžinti nebegalima.

V skyrius

Baigiamosios nuostatos

25.Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

26.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.